אל תתחר

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 16:45:38  24.04.2013, כתוספת/תגובה ל: תהלים לז

בתהילים לז' חוזרת הפנייה "אל תתחר":
תהלים לז1: "לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה"
תהלים לז7: "דום לה' והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות"
תהלים לז8: "הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע"
הרעיון מופיע אף במשלי:
משלי כד19: "אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים"
רש"י (ודומה לו מצודות): אל תתחר במרעים - מוכיח את ישראל הוא שלא יתחרו בהצלחת המרעים לעשות כמעשיה' כמו (ירמיהו י"ב) ואיך תתחרה את הסוסים לרוץ במרוצתם, האטיר בלע"ז.
ואולם, אפשר לפרש את המילה "תתחר" בשני אופנים: מלשון תחרות ומלשון חרון-אף.
וייתכן ששניהם זה היינו-הך: התחרות נובעת מחרון אף ומקנאת איש ברעהו ואינה מומלצת. אלא עדיף שיעסוק כל אחד בעניינו ויפרגן לאחר.
מה זה אומר על הקפיטליזם?

תגובות