שני אירועים תנ"כיים בתהילים נה

קוד: שני אירועים תנ"כיים בתהילים נה בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

המשורר בתהילים נה' רומז לשני אירועים קודמים מהתנ"ך:
ראשית, סיפור מגדל בבל:
תהלים נה10: "בלע אדני פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר"
משמעו: פלג את לשונם של האויבים הרשעים, שלא יבינו איש את שפת רעהו, כבמגדל בבל, וכמו שאמרו – קשר רשעים אינו מן המניין.
שנית, סיפור קורח ועדתו:
תהלים נה16: "ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי רעות במגורם בקרבם"
זו קללה לרשעים שירדו לשאול חיים, כקורח ועדתו.
פסוק דומה נמצא במשלי:
משלי א12: "נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור".

תגובות