לשבח את ה' בכלי נגינה

קוד: לשבח את ה' בכלי נגינה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

"הללויה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו
הללוהו בגבורותיו הללוהו כרב גדלו
הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכינור
הללוהו בתף ומחול הללוהו המנים ועוגב
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה
כל הנשמה תהלל יה הללויה" (תהילים, קנ').

יש כאן מצוה חשובה מאוד - להלל את אלהים במיני זמר. ומדוע לא מקיימים מצוה זו כיום ביהדות? באמצע השבוע - אין זמן לכך, ובשבת - אסור, אף על פי שבזמן שבית המקדש היה קיים כנראה כן נגנו, שהרי גם הקריבו קורבנות, ושהרי גם יש "מזמור שיר ליום השבת". רק הנוצרים אכן מקיימים מצוה זו בנגינת העוגב בכנסיותיהם (אלא שהם עושים זאת בראשון, משום מה). ניתן לבקש שלפחות בחלק מהימים, כדוגמת יום העצמאות, אכן יקיימו את מזמור התהילים הזה גם בימינו, הרי אין לכך מניעה.
ועוד נקודה - ביטוי ניגודי לזה שבכאן אנו מוצאים בדניאל - "בעדנה די תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרס סבכא פסנתרין סומפוניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא" (דניאל ג', 5).

תגובות