דתי ותיק

קוד: דתי ותיק בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"וכפתו לא רעננה" (איוב, טו', 32).
כאן תיאור של דתי ותיק, שאינו חוזר-בתשובה, או של דתי סורר.

תגובות