מבשרי אחזה אלוה

קוד: מבשרי אחזה אלוה בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: חגי הופר

אל:

"ומבשרי אחזה אלוה" (איוב, יט', 26).
כאן רואים קשר בין הגוף והנפש. איוב רואה את אלוהים מתוך גופו המוגבל והמעונה, כמו לומר שאלוהים מתגלה דרך היסורים, אבל לא רק דרך היסורים, אלא אף בתענוג הגוף. או כפי שמפרש מצודות עם מ' היתרון - יותר מאשר את בשרי אני רואה את האלוה. כי האלוה הוא משהו נעלה מן הגוף והאדם הרוחני מתעלה מעבר לצרכיו הגופניים. ולכן אין היסורים משפיעים על החלטתו העקרונית של איוב להישאר נאמן לאלוהים.

תגובות