תורת המשחקים בתנ"ך

קוד: תורת המשחקים בתנ"ך בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל:

משלי כ14: "רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל".

כותב חיים שפירא בספרו "שיחות על תורת המשחקים" - "אפקט הבעלות - זוהי הנטייה לייחס לפריטים שנמצאים ברשותנו ערך גבוה יותר מאשר לפריטים שאינם שלנו" (עמ' 213 וראה עוד שם).

תגובות