כמים הפנים לפנים - נוירוני מראה

קוד: כמים הפנים לפנים - נוירוני מראה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

משלי כז19: "כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדָם"

כלומר- כפי שפרשתי בעבר – האדם רואה את השתקפות עצמו דרך ליבו.

או כפירוש הנפוץ יותר שאליו אתייחס: דרך עין זולתו.

כך פירש אראל בפירושו השני: כמו מים, המשקפים את הפנים ומראים אותן לפנים המסתכלות לתוכן, כן לב האדם צריך לשקף את מחשבותיו ורגשותיו של האדם המדבר עמו, ולחזור עליהן במילים שלו.

http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-27-19.html

 

בעצם מה שאנו מדברים עליו הוא הזדהות ואמפתיה. ובהקשר הזה ראוי להזכיר את רעיון "נוירוני המראה", שהוזכר למשל בסרט "הסוד", שמדבר בדיוק על כך:

נוירון מראה הוא נוירון ש יורה, או מגיב באופן חשמלי, גם כאשר החיה (או האדם) שבמוחה הוא נמצא מבצעת פעולה כלשהי, וגם כאשר החיה צופה בחיה אחרת, בדרך כלל מאותו ה מין, מבצעת פעולה כזאת. במילים אחרות, נוירון כזה "משקף" התנהגות של חיה זרה, כאילו הייתה התנהגותה של החיה הצופה עצמה. נוירוני מראה התגלו בשנות התשעים ב קופי מקוק, ומערכות דומות נצפו גם בבני אדם.

למרות שתפקידם המובהק עוד לא התברר, חלק מהחוקרים ב מדעי המוח מחשיבים את גילוי נוירוני המראה כאחד הגילויים החשובים בתחום בעשור האחרון. ספקולציות שונות טוענות שנוירוני מראה חשובים להבנה של תופעות כגון למידה על ידי חיקוי, הבנת פעולותיהם של אינדיבידואלים אחרים, התפתחות ה שפה ולמידתה, תאוריה של נפש ו אוטיזם. מחקרים שונים ממשיכים לנסות לברר את הסוגיות הללו, תוך התבססות על הקשר הברור של נוירוני המראה לביצוע הפעולות שהם מייצגים.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%94

ראה עוד:

"מה שגילינו הוא שבאמת קיים מכניזם שמאפשר לנו לשים את עצמנו בנעליהם של אחרים", אומר ריזולטי (72) בראיון ראשון לכלי תקשורת ישראלי. "נוירוני המראה הם מעין מנגנון המקשר אותנו באופן מיידי לזולתנו, כך שנוסף ליכולת שלנו להבין אחרים באופן אינטלקטואלי, יש לנו מנגנון שמעניק לנו יכולת להיות איתם, להשתתף ברגשות שלהם ואפילו בתנועות.

http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3389841,00.html

 

נראה שהפסוק מהווה תיאור מדויק של התופעה, שהתגלתה רק בשנות ה-90 של המאה ה-20.

וכן אומר מצודת דוד: 

תגובות