פגישות מקריות (לט"ו באב)

קוד: פגישות מקריות (לט"ו באב) בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

לכבוד חג האהבה, טו באב התשע"ג.

בעקבות שמיעת ההרצאה: "מפגש רות ובועז בשדה" מאת ד"ר יונתן גרוסמן, לקט שיעורים ח' של מכללת הרצוג.

שום דבר לא מקרי בפגישות שנראות מקריות. כך ברות ובועז:

רות ב3: "ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך"

וכך בעבד אברהם ורבקה:

בראשית כד12: "ויאמר ה' אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם"

כלומר, בדרך כלל יש בפגישות האלה פוטנציאל לנישואין.

(אף כי מצאנו שגם בפרנסה, בציד, נאמר דבר זה, אף כי בשקר:

בראשית כז20: "ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה ה' אלהיך לפני")

לדעתי, אין לערב זאת עם אל המזל גד, כמו בפסוק:

ישעיהו סה11: "ואתם עזבי ה' השכחים את הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך"

משום שאלוהים הוא בעל הכוחות כולם (זה פירוש השם), וזה כולל את המזל.

עניין אחר לגמרי הוא האמונה בכוכבים ומזלות, אסטרולוגיה, שגם בו פנים לכאן ולכאן, כפי שהראיתי פעם והראו אחרים.

וההפך, מקרה זה מהות עמלק, כדרשת חז"ל על הפסוק:

דברים כה18: "אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים"

וכן מקרה זה אותיות ה' רקם, או רק מה'.

גם על בלעם נאמר "ויקר" לעומת "ויקרא" שבמשה וחז"ל דורשים גם זאת באופן דומה.

לסיכום, אם אתם רווקים או רווקות שפוגשים מישהו או מישהי במקרה ושואלים את עצמכם האם זה יכול להתפתח, אל תהססו יותר מדי, כי עצם הפגישה היא בסיכוי רב מאוד אות מה'!

תגובות