ידיו גלילי זהב - תפילין?

קוד: ידיו גלילי זהב - תפילין? בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: חגי הופר

אל:

"ידיו גלילי זהב" (שיר השירים, ה', 14).
האם זהו תיאור של תפילין?

תגובות