שהם הרהיבני

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 14:12:41  25.11.2010, כתוספת/תגובה ל: שיר השירים ו

שיר השירים ו5: "הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני"
נראה שאפשר לפרש פסוק זה בשני אופנים:
1. כפשוטו. עיניה יפות ומרהיבות ביופיין.
2. ביתר דקות. זה לא איך שהוא מסתכל בה, אלא איך שהיא מסתכלת בו, שגורם לו תחושת רהב, ועל כן הוא רוצה שתסב אותן ממנו.

תגובות