והאלהים יבקש את נרדף - ביאור הקשרו

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 00:56:43  06.07.2011, כתוספת/תגובה ל: קהלת ג

קהלת ג15: "מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את נרדף"
נרדף - היו שפרשו זאת על הזמן הרודף, אך פירוש זה לא נראה, אלא כפי שפרשו אחרים – אדם נרדף.
אם כך, מה הקשר בין הרישא של הפסוק לסיפא שלו?
אני טוען – אין קשר, אלא בין הסיפא של הפסוק לפסוקים הבאים:
קהלת ג, 16 ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע. 17 אמרתי אני בלבי את-הצדיק ואת-הרשע ישפט האלהים כי-עת לכל-חפץ ועל כל-המעשה שם.
הנרדף על-ידי משפטי הרשע – אותו יבקש אלוהים להושיעו.
וכסגנון ביקורת המקרא אולי אפשר עוד לטעון, כי הפסוקית "והאלוהים יבקש את נרדף" באה במקור אחרי פסוק 17 או כנוסחה אחרת ובמקומו והשתרבבה לפסוק הקודם בטעות עורך.


תגובות