פעולה בלי סיבה אצל מלכים ואצל פילוסופים

קוד: פעולה בלי סיבה אצל מלכים ואצל פילוסופים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

קהלת ח4: "באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה"
ויש גם פילוסופים-'מלכים':
קירקגור, או-או, עמ' 46-47: "שאל אותי כל שאלה שתרצה אך אל תשאל אותי לסיבות... יש לי בדרך כלל הסברים רבים כל כך ועל פי רוב הסברים מנוגדים, כך שאני מוצא שבלתי אפשרי עבורי לתת הסברים...".
ואני זוכר שגם ניטשה אמר (ואיני זוכר היכן) - אינני אדם שאפשר לשאול אותו על הסיבות שלו.
וכן: שמואל ב טז10: "ויאמר המלך מה לי ולכם בני צריה כי יקלל וכי ה' אמר לו קלל את דוד ומי יאמר מדוע עשיתה כן".

תגובות