אפלטון והתנ"ך: הטובה הפילוסופיה?

קוד: אפלטון והתנ"ך: הטובה הפילוסופיה? בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

בדיאלוג של אפלטון "המאהבים המתחרים" הוא שואל מתעמלים האם טובה ההתפלספות? וקודם – מהי? נענה – ריבוי לימוד. והיא טובה, אך הפילוסוף צריך להתמצא בכל התחומים ועל כן בכל תחום הוא שני במעלה ביחס למומחה. אך אם כך תועלת ועל כן גרועים. אם כך, מסתבר שאין היא רק ריבוי לימוד.

בתנ"ך נאמר - ישעיהו א17: "למדו היטב", אף כי בהקשר המשכו – "דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה". לעומת זאת נכתב - קהלת יב12: "ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר". ונוסיף, שהרי - ישעיהו סה24: "והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע".


תגובות