הדסה היא אסתר

קוד: הדסה היא אסתר בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

אסתר ב ז: "ויהי  אמן  את הדסה   היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם

והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת "

הדסה פירושה אסתר  , כיצד?

אסתר = כוכב נוגה (עשתר, אפרוטידי, ונוס)

הדסה = הדס ( (myrtle , הצמח המקודש לכוכב נוגה, ולכן הכוכב כונה גם הדס(ה)

ההדס נקרא גם אס/עס (ארמית/ערבית), אולי קיצור מאסתר / עסתר / עשתר

אס/עס = תרופה (אסותא)

לפי המיתולוגיה היונית העיר עכו נקראה כך מלשון אכה (רפואה, אכה מקביל לאסא)

הרקולס קיבל שם צמח-תרופה מה"אל" בלוס (בעל), הצמח מזוהה עם הלוף, אבל יתכן שמדובר בהדס..

ליד עכו זורם הנחל שנקרא בעבר בלוס/בעל, (היום שמו נעמן) 

בהרבה מטבעות של עכו מופיעה אפרוטידי

מסכת עבודה זרה פרק ג :   

ג,ד : שאל פרקלוס בן פלוסלוס את רבן גמליאל בעכו, שהיה רוחץ במרחץ של אפרוטידי ;

אמר לו, כתוב בתורתכם, "ולא ידבק בידך מאומה, מן החרם" (דברים יג,יח)

מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרוטידי .  אמר לו, אין משיבין במרחץ. 

כשיצא אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי;

אין אומרין נעשה מרחץ נואי לאפרוטידי, אלא נעשית היא אפרוטידי נואי למרחץ... 

(אגב, מעניין שיש היום בית חולים בשם אסותא, ובית חולים בשם הדסה..)   

תגובות