התנ"ך הזעיר ביותר בעולם

קוד: התנ"ך הזעיר ביותר בעולם בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אביתר כהן

אל:

התנ"ך הזעיר ביותר בעולם
כתבה בnrg (מעריב)
תנ"ך מלא עם ניקוד על גרגיר סוכר..

http://www.nrg.co.il/online/11/ART1/672/641.htmlתגובות