חידות מילים ואותיות

קוד: משחק:חידות מילים ואותיות בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: מחברים שונים

אל: האתר

מצאו מלים בנות 3 אותיות, ובכל אחת מהאותיות יש נקודה, אך כל נקודה שונה מחברותיה (ארנון).

מה משמעותם של ראשי התיבות: איהן, איהן, חלית, לקי, בינו, עמי, עשו (ארנון).

מצאו 2 מילים בנות 4 אותיות, אם נוריד אות אחת (לא אהוי) תשאר אותה משמעות (ארנון).

מצאו מילה בת 5 אותיות, אם נוריד אות אחת או שתים תשאר אותה משמעות (ארנון).

איפה יש 5 מילים רצופות בנות 5 אותיות, אך המילים הראשונות בפסוק אחד והאחרונות בפסוק שלאחריו? (נריה).

תגובות