ספרי החדש - "התנ"ך וספרי הדרכה אחרים"

קוד: ספרי החדש - "התנ"ך וספרי הדרכה אחרים" בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

ספרי החדש – "התנ"ך וספרי הדרכה אחרים" יצא כספר אלקטרוני ב"אינדיבוק" (מחיר: 20 ₪):

http://indiebook.co.il/shop/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D/

 

ניתן להשיגו גם כספר מודפס באתר lulu:

http://www.lulu.com/shop/%D7%97%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A8/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D/paperback/product-21395153.html

 

תוכן העניינים

מבוא

הקדמה - הדרך להצלחה בחיים לפי סיפור יוסף

"שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" מול התנ"ך

לא להיות מושפע – ולהשפיע!

על מכשולים בתנ"ך

מי בז ליום קטנות – והקאיזן

שמחה וביטחון עצמי באבות דרבי נתן

כמים הפנים לפנים – נוירוני מראה

"בעצם היום הזה": "כוחו של הרגע הזה"

"הסוד" והתנ"ך

האם מצוות לא תעשה הן כציווי לא לחשוב על דוב לבן?

המלצה לענווה בפסיכולוגיה

את נועצים חוכמה

"מזלך בידך" והתנ"ך

מי הזיז את התבואה שלי? - שינוי מקום בתנ"ך

הקסם, הנזיר שמכר את הפרארי שלו, והתנ"ך

הטאו של פו והפשיטות של רבי נחמן

חיוב הטקסיות

מחשבה לעתיד אך גם להווה

יש לחשוב לחיוב ולא לחיוב

אולי – אויל

בשבח האיטיות – בתנ"ך

אהוב את המלאכה

על הסליחה (כדילמה)

פתיחת אפשרויות כעצה תנ"כית

הנבואה השמיימית והתנ"ך

הליכה עם ובלי מודעות עצמית

אמנון ותמר – יחסי אהבה-שנאה

אינטליגנציה רגשית, סוג האיפוק

אהבת חינם

עקבות בחול

סיפור הפיל

נספח - כמה מילים תנ"כיות ומה שאפשר ללמוד מהן, באופן שלא חשבת

 


תגובות