דגם המשכן לתשב"ר

קוד: דגם המשכן לתשב"ר בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי רפי

אל:

הרב חיים הורביץ, רב אמריקאי מניו יורק, בנה דגם לתשב"ר של המשכן, ע"פ סיה"ק (ובהנחייתי) "אשר על המשכן".

הדגם ניתן להרכבה עצמית, לצורך לימוד בעזרת משחק.

ניתן לקנות את הדגם באתר:
http://www.hamishkan.comתגובות