תגובה על: פרקים ב-ג: יצירת אומנות כחידה; התנך כיצירת אומנות שמחנכת לערכים

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 17:22:38  20.10.2006, כתוספת/תגובה ל: פרקים ב-ג: יצירת אומנות כחידה; התנך כיצירת אומנות שמחנכת לערכים

כאשר מדובר על אנטגוניזם בין אדם ואלהים כדאי לשים לב על מה ולמה "התעצב" אלהים אל לבו(בראשית ו' 6) ומדוע החליט להמשיך ולקוות לטוב שיצמח מתורשתו של "נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלהים התהלך נוח" (ו' 9). כלומר, בין נוח לאלהים לא התנהל מאבק אנטגוניסטי של חיסול לצורך שליטה. במשך 25 דורות תמימים (כל דור 38 שנה ס"ה 950 שנה) חי נוח הצדיק בשלמות ההבנה כי אלהים ברא בגן-עדן את האדם מתוך אינטרס לפתח את יצירתו של המין האנושי ואת תרבות עבודת האדמה (בראשית ב' 5) ולשמח את עצמו בחברת אדם מאריך ימים וחושב שכל עניינו בשיתוף פעולה מלא עם בוראו...

אמנם האינטרס האלהי נמשך אולם על ציר הזמן ברצף, לא נמצאו לו לאלהים שותפים רבים פרט לבודדים והם: אברהם יצחק ויעקב ויוסף ומשה. האלהים אם-כן, לא בא על סיפוקו ועל אורך הדרך נאלץ היה הוא לחפש "פרטנרים" לאינטרס המשותף ולקדש אותם להיות נביאיו. כלומר, האנטגוניזם ממשיך ואלהים לא רק התעצב אל לבו אלא גם התמלא "זעם" והתנתק מזרע אהוביו...

יצחק רבין נרצח כי "דת היהודים" גם היא מורדת תוך יצירת אנטגוניזם משלה במטרה לנסות ולהשתלט על הנצח בדחיקת אלהים מהשלטון. כמוה - ורק בטענות אחרות נאבקות הדתות האחרות על השליטה בנצח - ולכן, בעל כורחנו יבוא "קץ הפלאות" כאשר תפרוץ המלחמה האחרונה...

להבדיל ממחזה יווני התנ"ך הוא "מחזה אלוהי" ובלעם גם תיעד את העיקרון במילותיו "מחזה שדי יחזה" (במדבר כד' 4). כלומר, האלהים גם יוצר את המחזה וגם משתתף כשחקן ראשי בו וגם מתעד באמצעות נביאיו - את המחזה העתידי (כולל טווחי זמן)...

המופלא שבמחזה האלוהי שמכתבו מתקיים בעוצמתה של העברית כשפת תיעוד לאמת הצרופה והלא העברית (מיסודו של עבר אבי פלג) היא שפת החיים הנצחיים המושתתת על חוקים שיסודם בגיאומטריה של המעגל (ראה באתר זה קובץ "עמוד הימין") וישומם במתמטיקה הגימטרית מאפשר למדוד את משקל המילה ולהרחיב עד אין סוף את אופקי "קשר האמת"...תגובות