תגובה על: מדוע הציע יעקב ללבן לעבוד 7 שנים?

מאת: שלומי

אל: אתר זה

נכתב ב: 06:04:14  26.11.2006, כתוספת/תגובה ל: מדוע הציע יעקב ללבן לעבוד 7 שנים?

6. מה שמפריע לי מבחינת ההתנהגות של יעקב הוא: מי עובד 7 שנים עבור אישה? ויותר גרוע למה לעבוד עוד 7 שנים עבור רחל? יכול היה לקחת את רחל כאשה שניה מייד לאחר הנישואין עם לאה בלי לעבוד עוד 7 שנים. מי הן היו רחל ולאה שבגללן שווה לעבוד 14 שנה? מה גם שהוא זה שבא והציע את ההצעה: "ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל". תשתוק! למה? אבא שלך עבד בשביל רבקה? אברהם עבד בשביל שרה? מישהו אחרי כן עבד כדי לקבל אשה מידי אביה? תגיד שאתה רוצה להתחתן אתה, תתן מוהר תקבל נדוניה ותתחתן כמו כולם.
7. נדוניה, היא תשלום הניתן בכסף או במתנות, הניתן על ידי משפחת הכלה לחתן או לשני בני הזוג יחד. בחברות מסורתיות התשלום מכוון לחתן, לעומת זאת בחברות שוויוניות יותר התשלום ניתן לשני בני הזוג. הנדוניה נחשבת לעיתים לחלק של הבת בירושה של הוריה, והוא נמסר לה בעת חתונתה. לפרקטיקה זו שתי פונקציות מרכזיות:בחברות מסורתיות בהן פרקטיקה זו רווחת, אישה לא נשואה עלולה לגרור סטיגמה כלפיה וכלפי משפחתה. לכן בחברות אלו למשפחת הבחורה יש אינטרס להשיא אותה ברגע שהיא ברת-נישואין. הנדוניה נועדה להשפיע על האטרקטיביות של הבחורה, כך שתוכל להשיג חתן מתאים כמה שיותר מהר. הנדוניה משמשת כמו קלף מיקוח, כך שהחתנים נבחרים על ידי הורי הכלה כחלק ממשא ומתן. הנדוניה נועדה להבטיח את פרנסת הבת במקרה שהבעל מת או במקרה של גירושים. באופן זה יוותר לה סכום כסף כך שלא תישאר חסרת כל. (מתוך ויקיפדיה).
8. מוהר הוא תשלום העובר ממשפחת החתן למשפחת הכלה. פרקטיקה זו נפוצה בחברות מסורתיות, בהן האישה תורמת למשפחתה לא רק בכך שהיא מולידה ילדים, אלא גם בכלכלת הבית. בדפוס מגורים פטרילוקלי (האישה עוברת לגור בקרבת משפחת הבעל), מטרתו של המוהר הוא לפצות את משפחת הכלה עבור כוח העבודה שהם מפסידים. כאשר מדובר בחברות בהן הנשים לא רק יולדות אלא גם עובדות, תשלום המוהר יהיה הרבה יותר גבוה מפני שערכן של הנשים גבוה יותר.
9. הדרש מסביר את מחיר המוהר המוגזם: "בראשית רבה: וללבן שתי בנות, כשתי קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו: זו העמידה אלופים וזו העמידה אלופים זו העמידה מלכים וזו העמידה מלכים מזו עמדו הורגי אריות ומזו עמדו הורגי אריות (דוד מלאה ושמשון מרחל) מזו עמדו נביאים ומזו עמדו נביאים מזו עמדו שופטים ומזו עמדו שופטים מזו עמדו מכבשי ארצות ומזו עמדו מכבשי ארצות מזו עמדו מחלקי ארצות ומזו עמדו מחלקי ארצות.
10. כלומר רחל ולאה זהב טהור. נראה לפי הדרש הזה כאילו הברית בין הבתרים לאברהם וההבטחה ליעקב בבית אל אל : "והנה ה' ניצב עליו ויאמר אני ה' אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך". כל ההבטחות האלה ניתנו לאימהות! לפי העבודה שהושקעה בשתי הבנות המוצלחות של לבן, ולפי המדרש שמסביר למה היה מוצדק לעבוד כדי לקבלן 14 שנים, החתן היה איזה בן עניים, חסר ייחוס משל עצמו. ואנחנו יודעים שזה לא נכון וגם לבן ידע את זה.
11. בא יעקב שהיה מיוחס, ידעו בחרן מי הוא ומהיכן בא. הוא גם קרוב משפחה. וכדי שיישא בנות הוא מוכן לעבוד 7 שנים עם כל אחת. נראה לי שבעת העתיקה אם מישהו היה מוכן להתחתן עם הבת שלך לא היית עושה עניין גדול משלמים משהו מקובל ולוקחים. כמו שהסברתי קודם בעניין המוהר. אם כל החתנים היו צריכים לעבוד עבור אישה מראש 7 שנים, לא היה ממשיך העולם. זה שעובדים בשביל האשה אחרי הנישואין זה מובן וכולם עושים את זה. אבל לא עבור חמותך!!


תגובות