האמת ההיסטורית מחייבת לשמר ניסוחיי פרשנות... "פחד" חייב להיות רק "פחד אלהים"...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 04:29:26  22.10.2008, כתוספת/תגובה ל: פחדיו של יעקב

הניסוח... בראשית לב8: " ויירא יעקב מאד, ויצר לו... " מחייב להישמר ולפרש כי "יראה" = "יראת אלהים" = "פחד אלהים"...

לפי-כך... יעקב לא פחד מאחיו עשיו...
כלומר... יעקב ירא היה שמא לא יבין נכון את כוונת האלהים לעזור לו כפי שהבטיח... " ושמרתיך בכל אשר תלך "...
והלא ללא "ייראת אלהים" אין בסיס להבטחה זו "ושמרתיך" שאכן תתקיים לדורי דורות... כי "האמת ההיסטורית" = "נצח ישראל"...

***

גם הפרשנות בניסוח "גניבת הברכות (בראשית כז)"... אינה משמרת את האמת ההיסטורית המתועדת: "(בראשית כז' 35) וַיֹּאמֶר בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בִּרְכָתֶךָ"...

הניסוח "גניבת הברכות" מחייב להוציא מסקנה אופרטיבית שתבסס טעות היסטורית... וזו תהווה "שקר מצטבר"... כי גבורת "נצח ישראל" מתהדרת בגנבה לאורך הדורות... וכל גיבורי ישראל חייבים להיות גנבים...תגובות