תגובה על: רקיע השמים

מאת: אני

אל:

נכתב ב: 19:25:13  27.03.2006, כתוספת/תגובה ל: רקיע השמים


אני חושב שקאסוטו צודק בעניין, שד"ל גם, אבל לא במדויק.

חשוב מאוד לדעת לפני הכל, ש"השמים" בפסוק הזה הם שמי מרום, מה שמכנים היום "העולם הבא". ויש מגוון הוחכות כאלו בחז"ל, ואת "השמים" האלו הפריד הקב"ה ועשה אותו עולם בפני עצמו ביום השני.

קאסוטו צודק משום שכוננת הפסוק "היתה" היא כמו "נהיתה" שכן כל הפסוקים בתורה שכתוב בהם "היתה" כוונתם "נהיתה".

תגובות