תגובה: תאריכים מנוח עד אברהם

מאת: מוטי אהרוני

אל:

תגובה ל: תאריכים מנוח עד אברהם שנכתבה ב18:21:37  21.04.2005


לדעתי אפשר להוסיף כאן את תאריכי מיתתם של אלה:
אנוש נפטר בשנת 1140.
קינן נפטר בשנת 1235.
מהללאל נפטר בשנת 1290.
ירד נפטר בשנת 1422.
למך נפטר בשנת 1651.
מתושלח נפטר בשנת 1656.
פלג נפטר בשנת 1996.
נחור נפטר בשנת 1997.
נח נפטר בשנת 2006.
רעו נפטר בשנת 2026.
שרוג נפטר בשנת 2049.
ארפכשד נפטר בשנת 2096.
שלח נפטר בשנת 2126.

אראל: הוספתי

תגובות