תגובה על: תשעה באב וילדיו של לוט

מאת: חגי

אל:

נכתב ב: 02:55:23  24.07.2007, כתוספת/תגובה ל: תשעה באב וילדיו של לוט

מאמר מאוד מעניין אך לגבי הפסוק:

"ויעלו בנגב ויבואו עד חברון..." (במדבר יג:כב)

הנוסח הנכון הוא ויבוא עד חברוןוהמפרשים מייחסים את ההגעה לחברון לכלב בו יפונה.תגובות