תגובה בתולה שאינה צועקת בעיר, אינה נחשבת לאנוסה?

מאת: שרית דבורקין

אל:

נכתב ב: 15:17:37  28.09.2006, כתוספת/תגובה ל: מדוע בתולה שאינה צועקת בעיר, אינה נחשבת לאנוסה?

פעם תעמוד מול אדם הגדול ממך בעשרים קילו וחצי מטר, הנועץ בך בעיניים מטורפות מאיים עליך שיהרוג אותך אם רק תפתח את הפה וידו סוגרת סביב גרונך, ותצעק- אז אתה יכול להגיד לנו מה לעשות. בינתיים הנח לי להכנע בשלום אם כך נראה לי מתאים במצב, לא מספיק לך שאני נאנסת, אני צריכה גם לספוג מכות?

תגובות