על נחלות וחתונות

קוד: על נחלות וחתונות בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

הרב יצחק קרומביין ("עולם קטן",ט"ו באב ה'תשע"ו) מציג ניתוח מעניין של תופעת הרווקוּת בימינו. לדבריו, הצעירים בדורנו נסחפים אחר התרבות המערבית החילונית, המציבה את החופש האישי לפני המשפחה. הפתרון שהרב מציע הוא לפתח ולהעמיק את התרבות התורנית המקורית. אהבתי את המאמר, אולם לענ"ד הוא לא מספר את הסיפור המלא. הערכים המרתיעים צעירים מנישואין נמצאים גם בתורה עצמה!

הערך הראשון הוא הדעת: הרמב"ם כתב "דרך בעלי דעה, שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר-כך יקנה בית-דירה, ואחר-כך יישא אישה... אבל הטיפשים מתחילין לישא אישה, ואחר כך אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזר לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה". בימינו, כמעט בלתי אפשרי לסיים רכישת דירה לפני גיל 40. הצעירים, גם אם לא למדו רמב"ם, מבינים מדעתם שנישואין בלי בית הם לא מעשה חכם. בימינו, זוג שמתחתן גוזר על עצמו שיעבוד לשכירות או למשכנתא, למשך 20 שנים לפחות. וזה מביא אותנו לערך השני - החופש: חופש הוא לא המצאה של התרבות המערבית, הוא עקרון יסודי בתורה. "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה". בתורה, אדם שנמכר לעבד משתחרר לאחר שש שנים בלבד. שיעבוד של 20 שנה לבעלי-ההון מנוגד חזיתית לעקרון זה.

אם כך, העימות קיים לא רק בין התרבות המערבית לתרבות התורנית, אלא גם בתוך התרבות התורנית עצמה: מצד אחד ערך הקמת המשפחה, ומצד שני ערכי הדעת והחופש. מה הפתרון? "יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם". יש בתורה מצוה אחת, המאפשרת לקיים את ערכי המשפחה יחד עם הדעת והחופש, והיא מצוות הנחלות. לפי התורה, עם ישראל מצווה לחלק את ארץ ישראל למשפחות ולתת לכל משפחה נחלה פרטית בארץ ישראל, "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו". הזכות לנחלה היא כל-כך חשובה, עד שהמשפחה אינה רשאית לוותר עליה - משפחה שמכרה את נחלתה, תקבל אותה בחזרה בשנת היובל הקרובה. מטרת המצוה היא להבטיח את חופש הדיור. משפחה עם נחלה פרטית יכולה לבנות עליה יחידת דיור זולה במחיר של פחות משנת-עבודה אחת - ראו מאמרו היפה של נדב גדליה ("עולם קטן" ב' בתמוז ה'תשע"ו). משפחה כזאת לא תצטרך להשתעבד במשך עשרות שנים לשכירות או למשכנתא. לכן מצוות היובל נקראת גם דרור - "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה". דרור גם מלשון חופש וגם מלשון דיור - החופש לבנות דירה.

בדורות האחרונים זכה עם ישראל לחדש שתי מצוות: העליה לארץ וכיבוש הארץ. עכשיו הגיע הזמן לחדש את המצווה השלישית: חלוקת הארץ. קיום התורה בשלמותה יסייע גם לרווקים ולרווקות להקים בית בארץ ישראל.תגובות