מלך על פני המים

קוד: שיחה:הושע י7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בסוף ימי מלכות שומרון, היו בה רציחות פוליטיות רבות (ע' מלכים ב טו; ע' גם הקרב על עגל הזהב). הנביא הושע, שחי באותה תקופה, תיאר את המצב במילים:

הושע י7: " נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים ".

" נדמה " = הרגה או נהרגה, מהשורש "דמה", כמו בפסוק " לא המתים יהללו יה ולא כל יורדי דומה ";

" נדמה שומרון מלכה " = שומרון רצחה את המלך שלה, או: שומרון נהרגה עם המלך שלה;

" קצף " = כעס;

" כקצף " = כאשר היה כעס על המלך;

הכעס הזה גרם להם למרוד במלך ולרצוח אותו, כמו שקרה (כמעט) במגילת אסתר:

גם כאן, כאשר בני שומרון כעסו על המלך ( שביטל את עבודת העגלים), הם רצחו אותו, ו-

" על פני מים " = שם מצאו את גופתו.

ופירוש הפסוק כולו: "שומרון הרגה את מלכה כאשר כעסה עליו, וזרקה את גופתו על פני המים"; או "שומרון נהרגה ונהרסה במלחמות פנימיות, ומלכה - כאשר כעסו עליו - הושלך על פני המים".

פירוש אחר

המפרשים פירשו כאן קצף כמו בלשון ימינו - בועות שעולות על פני המים, למשל כשיש גלים בים; הקצף נוצר במהירות ונעלם במהירות, וכך גם מלכי שומרון באותה תקופה - עלו לשלטון במהירות כשמרדו במלך הקודם, ונפלו במהירות כשהמלך הבא מרד בהם...

לפי זה יש להסביר, מה הקשר בין שתי המשמעויות השונות של המילה "קצף"?

התרגום לארמית הוא "כרותחא על אפי מיא", וע"פ מלבי"ם, המשמעות היסודית של "קצף" היא "רתיחה": רתיחה גורמת לעליה של בועות וקצף על פני המים, והיא גם משל לכעס (כמו "חמה", "חרון" - כי כשאדם כועס, גופו חם ורותח).


תגובות