איפה ונשים

קוד: איפה ונשים בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

[זכריה ה 5-11]

רוח ה', שחזרה לירושלים בחזון החמישי, ממשיכה לנשוב גם כאן, להוציא דברים ולהביאם אל מקומם.

בחזון זה, כמו בחזון הקודם, רואה זכריה עוד משהו שיוצא (לא ברור מאיפה הוא יוצא). המלאך מסביר לו מה היא: ויאמר: 'זאת האיפה היוצאת', ויאמר: 'זאת עינם בכל הארץ. '.

בהמשך רואה הנביא: והנה כיכר עופרת נישאת; וזאת אישה אחת יושבת בתוך האיפה.

והמלאך מסביר לו: זאת הרשעה.

לאחר מכן: וישלך אותה אל תוך האיפה; וישלך את אבן העופרת אל פיה.

לאחר מכן רואה זכריה והנה שתיים נשים יוצאות, ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים ככנפי החסידה, ותישאנה את האיפה בין הארץ ובין השמיים.

{שתי הנשים האלה הן שתי מלאכיות, שנישאות על כנפי רוח ה'; או שהן מסמלות את יהודה וישראל, שנזכרו בנבואת יחזקאל (כג 1-4)}

והמלאך מסביר לו לאן הן מוליכות את האיפה: לבנות לה בית בארץ שנער, והוכן והוניחה שם על מכונתה.

מה משמעות החזון? בפרט:

תשובות

  1. גירוש הגויים העוינים את היהודים
  2. משפט צדק לגויים גם בחו"ל
  3. גירוש יצר הרע

גירוש הגויים העוינים את היהודים / ע"פ דעת-מקרא

לפי זה, משמעות החזון היא, שעם ישראל (בעזרת רוח ה') יחזיר את הגויים העוינים אותו לארץ מולדתם.

 

משפט צדק לגויים גם בחו"ל / אראל סגל

לפי זה, החזון הזה מהווה חידוש גדול: בפעם הראשונה בהסטוריה יש כלי שמייצג את השגחת ה' ומשפטיו - בחוץ לארץ! החזון הבא מפרט יותר בנושא זה.

 

גירוש יצר הרע / ע"פ תלמוד בבלי (יומא סט:)

ייתכן ש"רשעה" היא דבר כללי יותר:

 

תגובות