נבואה בשלושה קולות

קוד: מבנה ישעיהו מ בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 4

(ישעיהו מ - מא)

הקולות

בתחילת הנבואה קורא ה' לנביאים ואומר להם: "נחמו, נחמו עמי, יאמר א-להיכם! דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד ה', כפליים בכל חטאותיה". בתגובה לקריאה הזאת מופיעים שלושה קולות, וכל אחד מהם מדבר על-לב ירושלים מכיוון אחר (מ 3 - 11):

  • הקול הראשון בא לגלות את כבוד ה' יתברך: "קול קורא: במדבר פנו דרך ה’! ישרו בערבה מסילה לאלוהינו! כל גיא יינשא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקוב למישור, והרכסים לבקעה! ונגלה כבוד ה’, וראו כל בשר יחדיו כי פי ה’ דיבר"
  • הקול השני בא לגלות את אפסות הגויים (אויבי ישראל): "קול אומר: קרא! ואמר: מה אקרא? -- כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה! יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח ה’ נשבה בו; אכן חציר העם! יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם!"
  • והקול השלישי בא לבשר טובות לבנ"י: "על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון! הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים! הרימי, אל תיראי! אמרי לערי יהודה 'הנה אלוהיכם'! הנה ד’ ה’ בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו, ופעולתו לפניו! כרועה, עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים, ובחיקו יישא, עלות ינהל!"

בריאת העולם

בהמשך הנבואה (מ 12 - 31) מדברים שלושת הקולות על בריאת-העולם. כל קול מדבר על הנושא מכיוון אחר:

הארועים ההסטוריים

בהמשך הנבואה (מא 1 - 29) מדברים הקולות על המלחמות הגדולות שקורות בעולם בזמנם, ושוב – כל קול מדבר על הנושא מכיוון אחר:

תקציר הפרקים הבאים

בפרקים הבאים (מב-מד) נשמע את הנביא ישעיהו מדבר על התפקיד הנשגב שמייעד ה' לעבדו, עם-ישראל, בעולם העתיד: ולתורתו איים ייחלו. הוא יהיה לברית-עם, לאור גויים. הוא ילמד את כל העמים להלל את ה' ולשיר לו: שירו לה' שיר חדש תהילתו מקצה הארץ. הנביא ינסה לעודד את בני-ישראל לפקוח את עיניהם ולראות את התפקיד הנשגב שמיועד להם: החרשים שמעו, והעיוורים הביטו לראות!. הוא יסביר להם, שהצרות שעוברות עליהם והוא עם בזוז ושסוי... לא נובעות מזה שה' נטש אותם אלא מזה שהם חטאו לה' ולא מילאו את התפקיד שהטיל עליהם:  הלא ה' זו חטאנו לו, ולא אבו בדרכיו הלוך.... אבל למרות זאת לעם-ישראל עדיין יש תפקיד חשוב -- כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו – להעיד בפני העולם על נכונות האמונה בה': אתם עדי, נאום ה', ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה.

תגובות