אפילו דקה... - איזה ייאוש!

קוד: אפילו דקה בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

בכמה מקומות בספר ירמיהו, נראה שהנביא ירמיהו מחפש תקוה. כך גם בפרק ח, פסוקים 4-7:

מכאן אנחנו רואים עד כמה חשוב לדאוג שלכל יהודי יהיה קשר כלשהו אל ה', אפילו רק פעם בשנה, אפילו לעתים רחוקות - העיקר שיהיה קשר, שיהיה משהו שיגרום לו מדי פעם להסתכל לכיוון השני, שלא יתרחק מה' במרוצה "כסוס שוטף במלחמה".

תגובות