ירמיהו נגד כולם (שם בדוי)

קוד: ירמיהו נגד כולם בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: שמעון מושקאט

אל: שיעור נח"ת נ"ט

(שם בדוי)

זה היה שיעור של של שמעון מושקאט מת"א, שיעור מעולה, אבל הוא עדיין לא נמסר לפרסום...


Yirmyahu against everybody (imaginary name)

[This section is not translated to English yet...]


  

תגובות