בבל מלאה יין

קוד: בבל מלאה יין בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו א

ירמיהו נא12: "אל חומות בבל שאו נס! החזיקו המשמר! הקימו שומרים! הכינו האורבים! כי גם זמם ה’, גם עשה את אשר דיבר אל יושבי בבל."

לא ברור על איזו תקופה מדבר הפסוק הזה: מתחילת הפסוק נראה שהוא מדבר על תקופה שבבל עדיין קיימת - והוא קורא לאויבי בבל לבוא ולשים עליה מצור כדי לכובשה. אבל מסוף הפסוק נראה שבבל כבר נשמדה - "... גם עשה את אשר דיבר אל יושבי בבל"!

כדי לענות לשאלה נקרא מתחילת הקטע (ירמיהו נא7-10): "כוס זהב בבל ביד ה’ - משכרת כל הארץ: מיינה שתו גויים, על כן יתהוללו גויים": בל נמשלת לכוס שנמצאת ביד ה', ומלאה ביין רעיל, וכל הגויים שותים ממנו ומשתגעים (הנמשל הוא, שבבל היתה "ביד ה'", כלומר, ה' עזר לה להצליח ולכבוש הרבה גויים, וההצלחה שלה עוררה מלחמות רבות בעולם). "פתאום נפלה בבל, ותישבר...": ה' עזב את הכוס, והיא נפלה ונשברה וכל היין שהיה בה התפזר, והרעיל את יושביה (הנמשל הוא, שה' הפסיק לעזור לבבל, ואז היא הפסיקה להצליח והתושבים שלה התחילו להילחם זה בזה); וכך אומרים זה לזה יושבי בבל (שהשתגעו מהיין): "הילילו עליה!" [כנגד מה שנאמר קודם: על כן יתהוללו גויים] "קחו צורי למכאובה - אוליי תירפא." אולי נצליח למצוא תרופה שתרפא את הכוס השבורה {זה רק מראה כמה הם משוגעים...}.

וכך אומרים ה'רופאים' שהזמינו יושבי בבל כדי לרפא את עירם: "ריפינו את בבל ולא נרפתה" - לא הצלחנו לרפא אותה, ולכן "עזבוה, ונלך איש לארצו: כי נגע אל השמיים משפטה, ונישא עד שחקים". [ובני ישראל שיוצאים מבבל אומרים: "הוציא ה' את צדקותינו; בואו ונספרה בציון את מעשה ה' אלוהינו"]

עד כאן תיאר הנביא את המצב בבבל. בפסוקים הבאים (ירמיהו נא11-12) הוא מתאר את המצב במדי:

קודם-כל הוא חוזר אחורה בזמן ומתאר את ההכנות של המדים למלחמה: "הברו [חדדו] החיצים, מלאו השלטים [המיכלים לחצים] - העיר ה’ את רוח מלכי מדיי, כי על בבל מזימתו להשחיתה: כי נקמת ה’ היא, נקמת היכלו.": ה' זומם להשחית את בבל - ה' זומם לשבור את כוס הזהב (אמנם הוא טרם עשה את זה, אבל הוא יעשה את זה בקרוב - אז תתחילו כבר להכין את התחמושת!)

ואז הוא פונה אל המדים אחרי שהם כבר הגיעו לבבל, ואומר להם: "אל חומות בבל שאו נס! החזיקו המשמר! הקימו שומרים! הכינו האורבים! כי גם זמם ה', גם עשה את אשר דיבר אל יושבי בבל!" ה' כבר עשה את המזימה שהוא דיבר עליה בפסוק הקודם – הוא כבר שבר את 'כוס הזהב', וכל יושבי בבל משוגעים מיין, ולכן אתם צריכים להתחזק ולשים הרבה שומרים כדי שה'משוגעים' לא יצליחו לברוח!

תגובות