המים, האוצרות והאדם

קוד: המים האוצרות והאדם בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו א

בנבואת פורענות על בבל (ירמיהו נא 15-19) מופיע הקטע הבא:

עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחכמתו; ובתבונתו נטה שמיים. לקול תיתו המון מים בשמיים, ויעל נשיאים מקצה ארץ; ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסל: כי שקר נסכו, ולא רוח בם. הבל המה, מעשה תעתועים; בעת פקודתם יאבדו. לא כאלה חלק יעקוב, כי יוצר הכול הוא -- ושבט נחלתו: ה’ צבאות שמו. {פ}

הקטע כבר הופיע (בשינויים קטנים ביותר, שטרם מצאתי להם הסבר)בפרק י, פסוקים 12-16. בפרק י הוא מתאים ביותר להקשר – כי כל הפרק עוסק ב'השוואה' בין גדולת ה' לבין אפסות האלילים. אבל למה הנביא חוזר עליו באמצע נבואת הפורענות על בבל?!

כדי לענות לשאלה נקרא את שני הפסוקים הקודמים (נא13 - 14): " שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות; בא קיצך, אמת בצעך. נשבע ה’ צבאות בנפשו: כי אם מילאתיך אדם כילק -- וענו עלייך הידד." נראה מכאן שבבל התגאתה בשלושה דברים (ע' "דעת מקרא"):

ה' נשבע שלמרות כל אלה – בבל תישמד (" בא קצך"), ואויביה יענו עליה " הידד" (בשמחת ניצחון). בקטע הבא מסביר ה' למה כל הדברים שבבל מתגאה בהם לא יעזרו לה:

ההקבלה היא ישרה:

  שוכנת על מים רבים,  רבת אוצרות, בא קיצך, אמת בצעך נשבע ה’ צבאות בנפשו, כי אם מילאתיך אדם כילק - וענו עלייך הידד.
עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחכמתו; ובתבונתו נטה שמיים. לקול תיתו המון מים בשמיים, ויעל נשיאים מקצה ארץ...  ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסל: כי שקר נסכו, ולא רוח בם. הבל המה, מעשה תעתועים; בעת פקודתם יאבדו.
לא כאלה חלק יעקוב, כי יוצר הכול הוא -- ושבט נחלתו: ה’ צבאות שמו.

תגובות