האמנם דוד בן גוריון הפריח את השממה לראשונה?!

קוד: האמנם דוד בן גוריון הפריח את השממה לראשונה בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: גלעד ביר

אל: נ..נח..נח"ת שבט ס'

בספר יחזקאל (הוא בומבה של נביא...) פרק כא' פסוק ג' כתוב: "ואמרת ליער הנגב: הנני מצית בך אש... ונצרבו בה כל פנים מנגב צפונה...". נבואה זו מדברת על עמ"י ועל חורבן י-ם אשר נמשלים ליער-הנגב אשר הקב"ה מבעיר עד תום. האומנם היה יער בנגב?!

בבדיקת האפשרות כי אולי מדובר במקום אחר הנקרא "נגב" נתקלתי במבוי סתום - כי הרי באותו הפסוק כתוב "מנגב צפונה", כלומר מהנגב שבדרום לצפון, כך שזהו אותו הנגב המוכר לנו כיום.

מבחינה גאוגרפית יש אפשרות שעקב יכולת החלחול של אדמת הנגב החולית נוצרו מאגרים תת-קרקעיים עוד מתקופת המבול , אשר הפכו לבארות מים עומדים (שלא ספגו עוד מים עקב מיעוט הגשמים באזור). לפיכך צמח שם יער אשר שתה את מימיו מבארות אלו, וכאשר הם יבשו היער נבל וקמל.

תגובות