ההתאבדות של שאול

קוד: ההתאבדות של שאול בתנ"ך

סוג: לא_גמור

מאת: ?

אל: כפית ה'תשס"א תשרי – שאלה בלבד

תורת חיים

שאלה רעיונית

"ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת, ויחל מאד מהמורים. ויאמר שאול לנשא כליו:שלוף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי … ויקח שאול את החרב ויפל עליה"

שמואל א' לא/ג-ד

שאול מלך ישראל, בחיר ה', ירא מהפלישתים הערלים, ומתאבד.

כיצד עלינו להבין מעשה זה? האם לדון את שאול לכף זכות, או שמא לחובה?

האם יש כאן שקול מחושב בדבר קדושת כבוד המלך, או פחד רגעי?

האם שאול גרם לירידת המורל, "ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלישתים וישבו בהן" (לא/ז), או אולי התעללות בו בעודו בחיים היתה פוגעת במורל עם ישראל עוד יותר?

שאול לא דאג שגופתו אכן תקבר בכבוד, והפלישתים משתמשים בה לציון נצחונם. האם עלינו לראות את התעללות הפלישתים בגופת שאול כעונש להתאבדותו?

תגובות