משפט יונתן

קוד: משחק:משפט יונתן בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: אראל

אל:

דף-עזר לשיעור "משפט יונתן"

המטרה : ללמוד את פרשת מלחמת מכמש (שמ"א יג-יד).

הקבוצות : 4 קבוצות: בעד יונתן, נגד יונתן, בעד שאול, נגד שאול.

לכל קבוצה יש דף הדרכה.

לקבוצה ש"בעד יונתן"


לקבוצה ש"נגד שאול"


לקבוצה ש"בעד שאול"


לקבוצה ש"נגד יונתן"

תגובות