דיון על מלחמת מכמש

קוד: דיון על מלחמת מכמש בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מידד

אל: שאלות בלבד

שאלות

  1. למה שאול משביע את העם שלא לאכול? הרי במלחמה מותר לאכול אפילו אוכל לא כשר!

  2. למה שאול צריך להישבע פעמיים שהוא יהרוג את יהונתן?

  3. אם יהונתן לא חטא – אז למה ה' לא ענה לשאול בגלל המעשה שלו?

  4. למה שאול לא מימש את התכנית לרדוף אחרי הפלשתים ולבוז אותם?

  5. למה יהונתן פעם כועס ואומר "עכר אבי את הארץ" ופעם אומר "הנני אמות"?

  6. איך יכלו העם לפדות את יהונתן אם הוא היה חייב מיתה? ואיך בדיוק פדו אותו?

  7. למה יש כפילות "ויפדו העם את יהונתן ולא מת"?

  8. למה השבועה "חי ה' המושיע את ישראל" משמשת פעם ב"מידת הרחמים" ופעם ב"מידת הדין"?

תשובות

עוד לא הספקתי לכתוב...

תגובות