שמואל א - טבלת סיכום

קוד: שמואל א - טבלת סיכום בתנ"ך

סוג: טבלה

מאת: ?

אל:

שמואל א מ"שופטות" ל"מלוכה"

עלי

א

ב

ג

לידת שמואל ותחילת נבואתו

שמואל

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

מלחמת אבן העזר ותוצאותיה

בני ישראל מבקשים מלך

המלכת שאול

שאול

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח

קרב יבש גלעד

נאום הסיכום של שמואל

קרב מכמש

קרב עמלק

המלכת דוד

קרב עמק האלה

דוד עולה לגדולה

שאול רודף אחרי דוד

שאול

כט

ל

לא

קרב הגלבוע ונפילת שאול

 

תגובות