בריחתו וחזרתו של דוד

קוד: בריחתו וחזרתו של דוד בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 8; לא גמור

בבריחתו של דוד מפני אבשלום (שמ"ב טו-יז) הוא עבר בכמה מקומות, ובכל מקום הוא פגש מישהו:

 1. בהתחלה הוא יצא מביתו והשאיר שם את הנשים: " ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את עשר נשים פילגשים לשמור הבית" (טו16), ואח"כ הצטרפו אליו גם כל העם מהבתים הסמוכים: " ויצא המלך ו כל העם ברגליו", והם התאספו ועמדו בבית-המרחק (טו17). נראה לפי המשך הסיפור שבית המרחק הוא הבית המזרחי ביותר על הר-הבית (כי הם הלכו מזרחה); אולי הוא נקרא כך כי ממנו היה אפשר לצפות למרחקים - לכיוון הירדן.
 2. בבית-המרחק הצטרפו אל דוד וכל עבדיו... וגם כמה גרים פלשתיים: וכל הכרתי, וכל הפלתי, וכל הגתים שש מאות איש... (טו18), בראשות איתי הגתי. ( כרתי = מהאי 'כרתים' (מוצאם של הפלשתים); פלתי = פלשתי; גתים = מהעיר הפלשתית גת).
 3. משם ירד דוד מזרחה, אל נחל-קדרון, ושם פגש את צדוק וכל הלויים איתו , נושאים את ארון ברית האלוהים (טו24), וציווה את צדוק להשיב את ארון ה' לירושלים.
 4. משם עלה דוד אל הר-הזיתים (ממזרח להר-הבית), וכשהגיע לראש ההר ראה והנה לקראתו חושי הארכי, קרוע כתנתו ואדמה על ראשו (טו32), והוא שלח אותו לירושלים להפר את עצת אחיתופל.
 5. אח"כ עבר דוד מרחק קצר מראש הר-הזיתים מזרחה, וראה והנה ציבא, נער מפיבושת, לקראתו; וצמד חמורים חבושים, ועליהם מאתיים לחם ומאה צימוקים ומאה קיץ ונבל יין (טז1).
 6. אח"כ הגיע דוד ליישוב שנקרא " בחורים", ממזרח לירושלים, ושם ראה את שמעי בן גרא , יוצא יצוא ומקלל (טז5).
 7. דוד התמהמה בערבות-המדבר עד שהגיעו השליחים, יונתן ואחימעץ; ואז הם עברו את הירדן (יז22) והגיעו למחניים (יז24), ושם יצאו לקראתם שובי בן נחש מרבת בני עמון, ומכיר בן עמיאל מלו דבר, ו ברזלי הגלעדי מרוגלים , והביאו להם משכב וספות וכלי יוצר, וחיטים ושעורים וקמח וקלי, ופול ועדשים וקלי, ודבש וחמאה וצאן ושפות בקר. (יז27)

גם בחזרתו של דוד לירושלים אחרי המרד (שמ"ב יט) הוא פגש הרבה אנשים, כמעט לפי אותו סדר (הביטויים הדומים מודגשים בקו):

 1. בהתחלה, עוד כשהיה במחניים, הוא ישב בשער, וכל עבדיו באו לפניו: " ויבוא כל העם לפני המלך" (יט9).
 2. אח"כ נדברו בנ"י בכל שבטי ישראל לאמור: המלך... מילטנו מכף פלשתים, ועתה ברח מן הארץ... ועתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? (יט10)
 3. אח"כ שלח דוד אל צדוק ואל אביתר הכהנים וביקש מהם לדבר אל זקני יהודה, כדי שיבואו להשיב אותו אל ביתו (יט12).
 4. אח"כ הוא בא עד הירדן, וראה מצדו השני את בני יהודה: " ויהודה בא הגלגלה, ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן" (יט16) [זה לא מקביל ל4 למעלה]
 5. אח"כ בא לפניו שמעי בן גרא , נפל לפני המלך בעוברו בירדן (יט19) [זה מקביל ל6 למעלה]
 6. אח"כ מסופר " ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך... ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך..." (יט25) [זה מקביל ל5 למעלה]
 7. אח"כ ברזלי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן לשלחו את הירדן (יט32), והוא השאיר עם דוד את כמהם בנו (יט38).
 8. ולבסוף הוא הגיע אל הגלגל, וכמהן עבר עימו; וכל עם יהודה העבירו את המלך, וגם חצי עם ישראל (יט41) [זה לא מקביל לכלום למעלה]

הערות / יהודה ( shayehu 012.net.il)

בחזרתו של דוד לירושלים נזכר רק ברזלי הגלעדי

ובגמול שדוד חשב לתת בצוואתו הוא הזכיר רק את בני ברזלי הגלעדי

ולענ"ד זה מראה כי דוד העריץ את ברזלי ואף זיכה את בניו, בסוף ימיו

ובניגוד לכל המצופה, בזכויות יתר שקשה להסביר אותן במונחים לוגיים

אלא אם כן נניח כי היו למשפחת ברזלי כל ימי חייו של דוד

מעלות ואיכויות יתרות שאותן העריך דוד, ועדות של דוד מקובלת עלי.

לענ"ד כדאי וראוי להתייחס באפילוג של המאמר (שובו של דוד לירושלים)

גם לתוצאות המפתיעות של פגישת ברזלי עם דוד שבאו לגילוי בשובו

לירושלים.

מאחל כל טוב,

יהודה

תגובות