מלחמת הנערים בגבעון - מי אשם?

קוד: מלחמת הנערים בגבעון - מי אשם בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: ע"פ יעל ניצן

אל: התחלה בלבד

ע"פ שיעור של יעל ניצן בסמינר נח"ת; ישיבת "נתיב מאיר", בית וגן, ירושלים; סוף ה'תשס"ג.

רוב השיעור עדיין לא נמסר לפרסום; הקטע המובא כאן הוא רק ההתחלה. סיכם: אראל סגל.

שמ"ב ב12-14: "וייצא אבנר בן נר, ועבדי איש בושת בן שאול, ממחניים, גבעונה. ויואב בן צרויה ועבדי דויד, יצאו, ויפגשום על בריכת גבעון, יחדיו; ויישבו אלה על הבריכה, מזה, ואלה על הבריכה, מזה. ויאמר אבנר, אל יואב, יקומו נא הנערים, וישחקו לפנינו; ויאמר יואב, יקומו".

יש כמה גישות לפרש את הפסוקים, למשל:

1. אבנר בא לגבעון כדי להילחם, במטרה לכבוש את יהודה ולהעביר אותה לשלטון איש-בושת. יואב הגיע לשם במקרה. כשיואב הגיע, אבנר הציע את "המשחק" כדי לעורר מלחמה.

2. אבנר הגיע לגבעון בלי כוונה להילחם, ויואב שמע על כך ובא לקראתו כדי להילחם בו. המטרה של יואב היתה להפיל את אבנר כדי להחליש את איש-בושת. זו הסיבה שעשהאל רדף אחרי אבנר - אבנר היה היעד העיקרי של המלחמה.

תגובות