מרד אבשלום - שאלות

קוד: מרד אבשלום - שאלות בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: רוני אביקם

אל: שיעור נח"ת – שאלות בלבד

[שאלות מהשיעור של רוני אביקם]

  1. למה אבשלום בוחר דווקא בחברון כמקום המרד?

  2. למה הוא מספר לדוד שהוא הולך לחברון? (זה מחשיד)

  3. למה דוד בורח מייד ולא מנסה להילחם?

  4. למה דוד מצווה להשיב את הארון לירושלים?

  5. אם דוד חושב שאין לו סיכוי לנצח את אבשלום, מה גורם לתפנית (ט"ו 31)?

  6. האם זה חכם שחושי יזכיר את העובדה שהיה עבדו של דוד כשהוא בא לאבשלום?

  7. למה אחיתופל מייעץ לאבשלום "בוא אל פילגשי אביך", הרי ברור שאבשלום כועס על דוד?

  8. למה מתקבלת עצת חושי ולא עצת אחיתופל?

תגובות