שמואל ב - טבלת סיכום

קוד: שמואל ב - טבלת סיכום בתנ"ך

סוג: טבלה

מאת: ?

אל:

דוד

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

פרסום מות שאול והתאבלות דוד

מלכות דוד ומלכות איש בושת

המעבר ממלכות מפוצלת למלכות דוד המאוחדת

המלכת דוד על כל ישראל

עלית ארון הברית לירושלים

הברית בין דוד לה' על הקמת שושלת לדוד

  כיבושי דוד

החסד עם  מפיבשת

דוד

אבשלום

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

המלחמה עם בני עמון

אמנון ותמר  

חזרת אבשלום מגשור. (משל האישה התקועית החכמה)

מרד אבשלום

 

סיפור דוד ובת שבע

 

דוד

כ

כא

כב כג כד

חזרת דוד לשלטון ולירושלים

הגבעונים ובני שאול

  שירה

רשימת הגיבורים

  המפקד

תגובות