הבוכים - איפה ומתי?

קוד: הבוכים - איפה ומתי? בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: אראל

אל: שאלות בלבד

שופטים ב1-5: "ויעל מלאך-ה’ מן-הגלגל אל-הבכים, ויאמר 'אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל-הארץ אשׁר נשׁבעתי לאבתיכם ואמר לא-אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא-תכרתו ברית ליושׁבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון; ולא-שׁמעתם בקלי, מה-זאת עשׂיתם?!. וגם אמרתי לא-אגרשׁ אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקשׁ'. ויהי כדבר מלאך ה’ את-הדברים האלה אל-כל-בני ישׂראל וישׂאו העם את-קולם ויבכו. ויקראו שׁם-המקום ההוא בכים, ויזבחו-שׁם לה’".

בסיפור הקצר הזה יש הרבה דברים לא ברורים:

1. איפה נמצא המקום "בוכים"?

2. באיזו תקופה קרה הסיפור?

3. איפה היה ארון ה' באותו הזמן?

תגובות