דיון על אבימלך ועל משל יותם

קוד: דיון על אבימלך ועל משל יותם בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: עמוסיגל עזריה

אל: נח"ת שבת מחוז מרכז ס' - שאלות בלבד

(שופטים ט) [סיגליה ועמוס]

שאלות :

  1. מדוע יצא אבימלך מנקודת הנחה שבני גדעון ימשלו ("מה טוב לכם - המשול בכם 70 איש כל בני גדעון אם משול בכם איש אחד?"), והרי גדעון אמר שלא הוא ולא בניו ימשלו?

  2. מדוע האמינו לו בעלי שכם?

  3. מהמשל נראה ששלושת עצי הפרי הם דמויות חיוביות, אבל לכאורה הם דאגו רק לעצמם במקום לעסוק בצרכי ציבור!

  4. עץ הזית אומר "אשר בי יכבדו א-להים ואנשים" - מה הקשר בין הפרט הזה במשל לבין המציאות?

  5. מדוע שלושת עצי הפרי אמרו שהם אינם רוצים "לנוע על העצים", והרי הם נתבקשו למלוך?!

  6. בסיום דבריו אומר יותם "... ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה..." - מה הקשר למשל?

תשובות :

תשובה של שחר :

סיפור (סיגליה) :

המשך יבוא...

תגובות