יאיר, אבצן ועבדון

קוד: יאיר אבצן ועבדון בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 8

[מוקדש לנתן וגיטה קלר]

בספר שופטים יש שלושה שופטים שלא מסופר עליהם כמעט כלום - מסופר רק על הצאצאים שלהם:

יאיר הגלעדי (י4)

ויהי לו 30 בנים, רוכבים על שלושים עיירים, ושלושים עיירים להם

אבצן מבית-לחם (יב9)

ויהי לו 30 בנים, ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ

עבדון בן הלל (יב14)

ויהי לו 40 בנים, ו30 בני בנים, רוכבים על שבעים עיירים

אחרי הרבה נסיונות כושלים למצוא סימן טוב שיבדיל ביניהם - הגעתי למסקנה שחייבים להשתמש בשיטות חשבוניות -- בגימטריה.

בכל אחד משלושת השמות יש אותיות שהגימטריה שלהן היא בינונית - בין 20 ל90. נדגיש את האות הבינונית הראשונה בכל שם:

  1. יאיר הג ל עדי - 30

  2. אב צ ן מבית לחם - 90

  3. ע בדון בן הלל הפרעתוני - 70

ומספר בני-האדם שנזכרו בקשר לכל אחד מהם זהה לגימטריה הזאת:

  1. ליאיר הג ל עדי היו 30 בנים (העיירים לא נחשבים כי הם לא בני-אדם).

  2. לאב צ ן מבית לחם היו 30 בנים + 30 בנות + 30 כלות = 90.

  3. ל ע בדון בן הלל הפרעתוני היו 40 בנים + 30 נכדים = 70.


תגובות