> >

:

1: " יּצּ שׁ יּ וֹ יּוּ יִתּ 'דּוּ תּ לּ בּ מּוֹ וּ מּ?! בּ שׂ בּשׁ!' "

. , ?! !

. , , . , , , , " ". , .

:

2-3: " יּ יִתּ 'שׁ יִ מּ וּ מּוֹ , וֹשׁתּ וֹ יּ; כּ וֹשׁ, אָשׂ שׁ פּ בּ בּ מּוֹ יּתּ ' בּ; יּוֹ זּ לּ בּ?! "

- . - . ' .