מלחמת הגבעה

קוד: מלחמת הגבעה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2

בסיכום-הביניים של המלחמה (כ35) כתוב:

וייגוף ה' את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא, 25100 איש, כל אלה שולף חרב.

לעומת זאת, בסיכום הסופי של המלחמה (כ46-44) כתוב:

וייפלו מבנימין 18000 איש, את כל אלה אנשי חיל;

ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון ויעוללוהו במסילות 5000 איש;

וידביקו אחריו עד גדעום ויכו ממנו 2000 איש.

ויהי כל הנופלים מבנימין 25000 איש שולף חרב ביום ההוא; את כל אלה אנשי חיל.

בהתחלה כתוב 25100 ובסוף כתוב 25000. לאן נעלמו 100 איש!?

לדעתי, פסוק 35 מתאר שני קבוצות של הרוגים משבט בנימין:

  1. וייגוף ה' את בנימין לפני ישראל: האנשים מבנימין שה' היכה, בגלל שהם היו רשעים וראויים למות.

  2. וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא: האנשים מבנימין שבנ"י היכו, למרות שהם לא היו ראויים למות, רק מתוך רצון לנקום בבנימין.

בקבוצה 1 היו רק 100 איש – כנראה שבכל הפרשה של אונס הפילגש בגבעה (שופטים יט 27-22) השתתפו 100 איש, והם נהרגו בצדק (ע"ע כמעט כסדום)

בקבוצה 2 היו 25000 איש – והם לא השתתפו בפרשת האונס ונהרגו שלא בצדק -- רק בגלל תאוות-הנקמה של בנ"י.

בפסוקים 46-44 לא נזכר שה' היכה את בנימין – כתוב רק שבנ"י הכו אותם, ולכן מתוארים רק 25000 ההרוגים מהקבוצה השניה (18000 + 5000 + 2000).

עמליה שנוולד מחספין [תוספת]: ואכן, בפסוקים 44 - 46 חוזר פעמיים הביטוי " אנשי חיל" -- ביטוי חיובי, שרומז שהאנשים שנהרגו בפסוקים אלה היו אנשים טובים ולא היו ראויים למות.

ע' עוד על תאוות-הנקמה של בני-ישראל במאמר " האם ה' הטעה את בני-ישראל? "

ה' יברך את עמו בשלום.

תגובות