מדוע עזרה יעל, אשת חבר הקיני, לבני ישראל?

קוד: מדוע עזרה יעל לבני ישראל בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: שיעור

"חבר הקיני " מיוחס לשבט של בני חובב חותן משה – שבט שהצטרף לעמ"י בא"י. הדרוזים בימינו מייחסים את עצמם ליתרו ("נבי שועייב"), והרב מנשה וינר טוען שהקינים גם התנהגו כמו הדרוזים בימינו: הם היו נאמנים תמיד לעם ששולט בארץ שהם גרים בה. חבר הקיני גר בתחום השלטון של יבין, ולכן היה נאמן לו; אבל כשבנ"י הכו את יבין – הנאמנות השתנתה.

ועוד: ייתכן שיעל רצתה בהתחלה לעזור לסיסרא, אבל סיסרא ניסה לאנוס אותה (כמו שכתוב " בין רגליה כרע נפל שכב... " – ע' מלבי"ם), ולכן היא החליטה לחסל אותו.

תגובות