שופטים - תקציר לפי פרקים

קוד: שופטים - תקציר לפי פרקים בתנ"ך

סוג: טבלה

מאת: איתן פינקלשטיין (?)

אל:

א- יהודה ושמעון: אדניבזק ועוד, יוסף: בית אל, פירוט המקומות שלא נכבשו.

ב- המלאך בבוכים, תאור כללי של ספר שופטים.

ג- הגויים הנשארים, עתניאל, אהוד, שמגר.

ד- סיסרא, ברק ויעל.

ה- שירת דבורה.

ו- בחירת גדעון, הקורבן ואותות הצמר.

ז- סינון הלוחמים, חלום ה"צליל", מפלת מדין.

ח- טענות אפרים, סוכות ופניאל, הנצחון, בקשת ההמלכה והאפוד.

ט- אבימלך, משל יותם, אדוני שכם, מגדל תבץ.

י- תולע בן פואה, יאיר הגלעדי, חטאי ישראל ותשובתם.

יא- יפתח ותנאיו, האגרת ההיסטורית, הנדר: בת יפתח.

יב- מלחמת גלעד-אפרים, אבצן, אילון, עבדון.

יג- המלאך, מנוח ואשתו. ההופעה השניה. הפלאת שמשון.

יד- האריה והדבש - האשה הראשונה.

טו- שריפת קמות פלשתים, יהודה אוסרים את שמשון, לחי החמור ועין קורא.

טז- הזונה ונשיאת השערים, דלילה, ההתאבדות.

יז- פסל מיכה, הנער הלוי.

יח- מרגלי בני דן, גזל פסל מיכה, כיבוש ליש.

יט- מעשה הפלגש: הביקור אצל האב, הלינה אצל הזקן והאונס.

כ- המלחמה: 2 המפלות והנצחון.

כא- השבועה לא להנשא ו2- הפתרונות: יביש גלעד ושלה.

תגובות