מלכים טובים

קוד: מלכים טובים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

שבחים

על שלושה ממלכי יהודה נאמר שהם הלכו בדרך "דוד אביהם". נסדר אותם לפי זמנם:

 • "ויעש   ... הישר בעיני ד' כדוד אביו" - אסא (מלכים א טו 11)

 • "ויעש הישר בעיני ד' ככל אשר עשה דוד אביו" - חזקיה (מלכים ב יח 3)

 • "ויעש הישר בעיני ד' וילך בכל דרך דוד אביו ולא סר ימין ושמאל " - יאשיהו (מלכים ב כב 2)

  מכיוון שקיים מצב של התמעטות הדורות ככל שהתקופה מתאחרת הציון לשבח צריך לגדול.

  תנאים

  לשני מלכים הובטחה הצלחה אם ישמרו את מצוות ה'. נסדר אותם לפי זמנם:

  1. "ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצותי" - הקב"ה לשלמה (מלכים א ג 14)
  2. "והיה אם תשמע את כל אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חוקתי ומצותי" - הקב"ה לירבעם (מלכים א יא 38)

  שלמה יודע איך הולכים בדרך ד', לכן לא צריך פירוט. ירבעם לעומתו אינו יודע בדיוק איך הולכים בדרך ד' (הרי הוא לא הבן של דוד) לכן הוא צריך הסבר מפורט.

 • תגובות